Регистрирай се за участие

Примерен текст

Всички полета са задължителни!

Академия - "Изпечи с любов"

Академия „Изпечи с любов“ е създадена от най-популярната марка брашно в България - „София Мел“. Тя дава възможност на начинаещите любители пекари да се забавляват, приготвяйки разнообразни солени и сладки печива. Еднодневните курсове ще се провеждат в рамките на в 3 различни дни: 21 януари, 18 февруари и 11 март 2017 г., в Софийска гимназия по хлебни и сладкарски технологии (гр. София, ул. Суходолска 12). Четирите практически обучения са насочени към любители и начинаещи в изкуството на приготвяне на традиционни и модерни рецепти в пекарството и сладкарството. Академия „Изпечи с любов“ дава възможност на участниците да усвоят основни похвати в приготвянето на разнообразни хлебни и сладкарски изделия. Участниците в курсовете ще имат възможността да се учат и да се забавляват с гост-лектори от гимназията и кулинарни блогъри с богат опит в кухнята.

Освен акцент върху усвояването на традиционни рецепти в приготвянето на печива, кампанията обръща внимание върху значимостта от създаване на добра хранителна култура и използването на качествени продукти в ежедневието.

Участници в проекта ще научат и за какво се използват различните типове брашна и за какви печива е по-подходящ един вид брашно от друг, за да могат да изберат най-правилното брашно за съответната рецепта.

По време на обученията ще се приготвят разнообразни печива, сред които: традиционен хляб, кифли, баници, питки, мъфини, меденки, пандишпаново реване, дребни сладки и други вкусни изкушения.

Участници в Академия - "Изпечи с любов"

21.01.2017  
Александра Асенова Владова ХХХХХХХ744
Соня Пламенова Владова ХХХХХХХ353
Тодор Симеонов Симеонов ХХХХХХХ509
Маргарита Стоянова Младенова ХХХХХХХ837
Nina Veskova Chernicherska ХХХХХХХ304
Елисавета Александрова Данаилова ХХХХХХХ821
Жана Банчева ХХХХХХХ263
Яница Красимирова Маджарова ХХХХХХХ519
Соня Руменова Димитрова ХХХХХХХ417
Адриана Иванова Низамова ХХХХХХХ757
18.02.2017  
Ина Василевa Абаджиева ХХХХХХХ560
Антония Станчева Адърска ХХХХХХХ766
Нели Жорова Николаева ХХХХХХХ821
Надя Валентинова Пешева ХХХХХХХ712
Милена Димитрова Паунова ХХХХХХХ171
Тодор Борисов Стойчев ХХХХХХХ121
Добрина Желева Павлова ХХХХХХХ790
Теодора Петрова Василева ХХХХХХХ116
Росица Георгиева Георгиева ХХХХХХХ039
Кристина Павлова Кръстанова ХХХХХХХ339
11.03.2017  
Георги Димитров Димитров ХХХХХХХ991
Тюркян Хайри Дениз ХХХХХХХ907
Веселка Гълъбинова Димова ХХХХХХХ414
Диана Симеонова Симеонова ХХХХХХХ162
Гергана Иванова Иванова ХХХХХХХ853
Христина Ангелова Цветкова ХХХХХХХ238
Надежда Пенкова Михова ХХХХХХХ325
Деница Стоянова Димитрова ХХХХХХХ338
Цветелина Ангелова Дльогова ХХХХХХХ775
Нина Евлогиева Монева ХХХХХХХ785

Правила и условия за участие

Правила за Участие в Академия „Изпечи с Любов“

РАЗДЕЛ 1. Организатор на Академията.

1.1 Организаторът на Академията е ГУДМИЛС БЪЛГАРИЯ ЕООД, със седалище и адрес на управление град София, ул. Павлина Унуфриева №4 (по надолу наречен „Организатор“). Участниците в Академията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу официални правила.

Официалните Правила ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на продължителност на Академията на Интернет адрес: http://www.sofiamel.bg/academy

Организаторът на Академията си запазва правото да допълва или променя настоящите Официални Правила, като промените влизат в сила от момента на оповестяването им на посочения Интернет адрес.

РАЗДЕЛ 2. Период и територия на промоцията

2.1 Академията „Изпечи с Любов“ се провежда на 21.01.2017г., 18.02.2017 г. и 11.03.2017г.

2.2. Академията се организира и провежда на територията на Софийската гимназия по хлебни и сладкарски технологии с адрес: гр. София, ул. Суходолска 12.

РАЗДЕЛ 3. Условие за участие в Академията

3.1 Участието в академията не е обвързано с покупка на продукти.

3.2. Участието е безплатно. Участниците сами покриват други разходи като транспорт, настаняване и т.н., ако е необходимо.

РАЗДЕЛ 4. Механизъм на участие.

4.1 Всеки, който е попълнил всички полета на електронната бланка за участие и я е изпратил успешно е записан за участие в отделните събития на Академията.

4.2. За всяко събитие се избират по 10 човека на случаен принцип, които ще бъдат поканени в Академията. Представител на ГудМилс България ЕООД ще се свърже с тях за потвърждение и повече детайли до две седмици преди събитията. Избират се и по 3-ма резерви, в случай на невъзможно присъствие на някои от избраните участници.

4.3. Всеки може да се регистрира по един път за отделните дати.

4.4. Един участник може да участва само веднъж в Академията.

РАЗДЕЛ 5. Провеждане на Академията.

5.1. Академия „Изпечи с Любов“ се провежда в специално оборудвана зала на Софийската гимназия по хлебни и сладкарски технологии. Преподаватели от гимназията и кулинарни блогъри ще водят занятията.

5.2. Академията се провежда от 11ч. до 15ч. на споменатите в т. 2.1. дати.

5.3. Не се допуска присъствието на други лица, с изключение на участниците, лекторите и организаторите на отделните събития.

РАЗДЕЛ 6. Участници в Академията

6.1. Академията е открита за участие за всички физически лица, навършили 18 години с местоживеене в Република България, с изключение на служителите на ГУДМИЛС БЪЛГАРИЯ ЕООД и рекламните агенции, свързани с Промоцията, а именно ОРМ.БГ ЕООД, АПРА ООД.

6.2. С регистрацията си в Академията всеки участник дава изричното си съгласие за събиране и обработка на личните му данни от Организатора за целите на Академията (виж част 8).

6.3. Всеки участник има право по всяко време да поиска от Организатора да заличи, коригира или блокира негови лични данни, като направи това писмено на адрес info@goodmills.bg или в писмен вид на адрес: ГУДМИЛС БЪЛГАРИЯ ЕООД, град София, ул. Павлина Унуфриева №4, в резултат на което данните ще бъдат изтрити незабавно.

6.4. За участник, който иска данните му да бъдат заличени или блокирани по време на Академията, Организаторът автоматично приема, че участието му в Академията се прекратява, тъй като регистрацията е условие за участие в нея.

РАЗДЕЛ 7. Други условия

7.1. Организаторът не поема отговорност за загуба или корупция на данни, което може да доведе до загуба на записвания, закъснения или непълнота.

7.2. Организаторът не поема отговорност или задължения за:

a. Дефектно или неуспешно електронно предаване на данни;

b. Повреда на комуникационната връзка, независимо от причината по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани по отношение на тази промоция.

7.3. Организаторът може да прекрати Академията, като обяви това по подходящ начин, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация. Организаторът си запазва правото да променя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила след публикуването им на интернет адрес http://www.sofiamel.bg/academy

7.4. Тази кампания по никакъв начин не е спонсорирана, подкрепяна или организирана от Facebook. Facebook ще бъде обезщетен и освободен от отговорност от всички щети, загуби и разходи (включително адвокатски хонорари и разходи), които са резултат от твърденията във връзка с тази кампания (включително нейната публикация и организация).

София Мел получава информацията, предоставена от участника. Всички въпроси, коментари или оплаквания трябва да се отправят към София Мел, а не към Facebook.