ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

ТОМБОЛА С ГОЛЯМА НАГРАДА ХЛЕБОПЕКАРНА TEFAL

При закупуване на една опаковка брашно „София Мел” от 1, 2 или 5 килограма, клиентът може да участва в игра за спечелването на наградата. Клиентът попълва трите си имена и телефон за връзка на гърба на касовата бележка или копие от нея и я пуска в специална „София Мел“ урна, поставена в следкасовата зона. 

Периодът на промоцията е от 01.12.2016 г. до 08.01.2017 г. и датата на обявяване на печелившите е до 10 дни след края на промоцията в магазина. 

Тегленето на наградата се извършва в периода, посочен на плаката. 

Печелившите имена се обявяват в магазина. 

Всеки магазин, който участва в промоцията обявява по трима печеливши. 

Наградите са: 
- 1 брой хлебопекарна TEFAL; 
- 1 кутия за хляб); 
- 1 комплект прибори за готвене (4 броя в комплект) 

Един клиент може да участва неограничен брой пъти стига да отговаря на гореописаните условия. 

За предаването на наградите се съставя приемо-предавателен протокол, подписан от управителя/представител/ на магазина и от лицето, спечелило наградата. 

Търсете в обозначените с плакат магазини.

Отговорност за промоцията носи „ГудМилс България” ЕООД.