Регистрирай се за участие

Галерия

София 20.01.2018г. - 21.01.2018г.

21.01.2018г. - Соня Владова

21.01.2018г. - Мариана Спасова

21.01.2018г. - Цветелина Василева

21.01.2018г. - Десислава Костова

21.01.2018г. - Диана Симеонова

21.01.2018г. - Майя Хаджиева

21.01.2018г. - Красимира Димитрова

21.01.2018г. - Александрина Панайотова

21.01.2018г. - Мария Данева

21.01.2018г. - Cvetelina Tsekina

21.01.2018г. - Валентина Миткова

21.01.2018г. - Габриела Костадинова

21.01.2018г. - Вероника Панова

21.01.2018г. - Янка Колева

21.01.2018г. - Атанас Сагев

21.01.2018г. - Божидара Янева

21.01.2018г. - Виктория Христова

21.01.2018г. - Жанета Георгиева

21.01.2018г. - Теодора Владимирова

21.01.2018г. - Иванка Цекина

21.01.2018г. - Ангелина Илиева

21.01.2018г. - Наташа Спасова

20.01.2018г. - Силвия Илиева

20.01.2018г. - Станислава Стойчева

20.01.2018г. - Десислава Митина

20.01.2018г. - Надя Тодорова

20.01.2018г. - Цветелина Драганова

20.01.2018г. - Ели Стоева

20.01.2018г. - Марияна Драганова

20.01.2018г. - Петя Стоянова

20.01.2018г. - Бойка Гогова

20.01.2018г. - Пламена Гайдарова

20.01.2018г. - Пламена Дисанска

20.01.2018г. - Адриана Низамова

20.01.2018г. - Ивана Лефтерова

20.01.2018г. - Христалина Димитрова

20.01.2018г. - Христина Христова-Евтимова

20.01.2018г. - Виктория Вецева

20.01.2018г. - Радостина Христова

20.01.2018г. - Теодора Василева

20.01.2018г. - Милена Паунова

20.01.2018г. - Ели Тодорова

20.01.2018г. - Силвия Кирилова

20.01.2018г. - Величка Стиева

20.01.2018г. - Петя Исаева

20.01.2018г. - Каролина Годинова

20.01.2018г. - Лидия Бациева

20.01.2018г. - Александра Андонова

20.01.2018г. - Цветелина Василева

20.01.2018г. - Йордан Велев

20.01.2018г. - Магдалена Влахова

20.01.2018г. - Клементина Стамболова

20.01.2018г. - Александър Милчев

20.01.2018г. - Ирена Иванова

20.01.2018г. - Мартина Радева

20.01.2018г. - Весела Софева

20.01.2018г. - Венера Софева

20.01.2018г. - Стоянка Владова

20.01.2018г. - Дарина Черкезова

20.01.2018г. - Радостина Александрова

20.01.2018г. - Мариела Нанкова

20.01.2018г. - Емилия Лицова

20.01.2018г. - Евгения Иванова

20.01.2018г. - Лиляна Полихронова

20.01.2018г. - Светлана Стефанова

20.01.2018г. - Иванка Йорданова

20.01.2018г. - Полина Чернева

Варна 10.02.2018г. - 11.02.2018г.

10.02.2018г. - Христина Христова

10.02.2018г. - Албена Асенова-Писева

10.02.2018г. - Николета Кръстева

10.02.2018г. - Марина Балабанова

10.02.2018г. - Марияна Драганова

10.02.2018г. - Мариела Банкова

10.02.2018г. - Силвия Панайотова

10.02.2018г. - Петя Иванова

10.02.2018г. - Дияна Иванова

10.02.2018г. - Ангелина Занева

10.02.2018г. - Живка Господинова

10.02.2018г. - Дияна Димитрова

10.02.2018г. - Светлана Тодорова

10.02.2018г. - Стоянка Пашова

10.02.2018г. - Катя Пиндикова

10.02.2018г. - Моника Станева

10.02.2018г. - Пламена Димитрова

10.02.2018г. - Радостина Иванова

10.02.2018г. - Емил Колев

10.02.2018г. - Бояна Петрова

10.02.2018г. - Блага Стайчева

10.02.2018г. - Даниела Методиева Керанова

11.02.2018г. - Петя Драганова

11.02.2018г. - Мария Генкова

11.02.2018г. - Мирослава Комарска

11.02.2018г. - Кремена Милкова - Димитрова

11.02.2018г. - Вилияна Георги

11.02.2018г. - Десислава Христова

11.02.2018г. - Бисерка Пенева

11.02.2018г. - Грета Ганчева

11.02.2018г. - Мила Георгиева

11.02.2018г. - Милослава Георгиева

11.02.2018г. - Гергана Георгиева

11.02.2018г. - Теодора Димова

11.02.2018г. - Виолета Караиванова

11.02.2018г. - Василка Димитрова

11.02.2018г. - Пламена Димитрова

11.02.2018г. - Таня Николова

11.02.2018г. - Красимира Хараламбева

11.02.2018г. - Елена Панова

11.02.2018г. - Галина Райчева

11.02.2018г. - Валя Иванова

11.02.2018г. - Диана Иванова

11.02.2018г. - Моника Златева

Плевен 24.02.2018г. - 25.02.2018г.

24.02.2018г. - Катя Борисова

24.02.2018г. - Анета Симеонова

24.02.2018г. - Таня Тодорова

24.02.2018г. - Валентина Петкова

24.02.2018г. - Веска Иванова

24.02.2018г. - Ивелина Маринова

24.02.2018г. - Камелия Парашкевова

24.02.2018г. - Емине Пашалиева

24.02.2018г. - Ивета Монкова

24.02.2018г. - Ивалинка Станева

24.02.2018г. - Петя Райкова

24.02.2018г. - Марина Янчева

24.02.2018г. - Борислава Железарова - Василева

24.02.2018г. - Радостина Лямова

24.02.2018г. - Полина Трайкова

24.02.2018г. - Гергана Тотева

24.02.2018г. - Галина Цонева

24.02.2018г. - Гинка Симеонова

24.02.2018г. - Цветелина Дамянова

24.02.2018г. - Галина Цонева

24.02.2018г. - Дафина Маринова

24.02.2018г. - Диана Маринова

25.02.2018г. - Ани Върбанчева

25.02.2018г. - Марена Пенкова

25.02.2018г. - Вероника Гинчева

25.02.2018г. - Надя Младенова

25.02.2018г. - Ивелина Маркова

25.02.2018г. - Капка Николова

25.02.2018г. - Албена Георгиева

25.02.2018г. - Ива Иванова

25.02.2018г. - Мария Иванова

25.02.2018г. - Камелия Йорданова

25.02.2018г. - Даниела Величкова

25.02.2018г. - Светлана Николова

25.02.2018г. - Розка Кукумеева

25.02.2018г. - Веска Колева

25.02.2018г. - Даринка Дойчева - Христова

25.02.2018г. - Мариета Димитрова

25.02.2018г. - Красимира Ковачева

25.02.2018г. - Станимир Луканов

25.02.2018г. - Георги Ангелов

25.02.2018г. - Йордан Христов

Пловдив 10.03.2018г. - 11.03.2018г.

10.03.2018г. - Камелия Джамбаска

10.03.2018г. - Мария Петкова

10.03.2018г. - Иванка Иванова

10.03.2018г. - Радка Мървакова

10.03.2018г. - Таня Ангелова

10.03.2018г. - Нелета Стоянова

10.03.2018г. - Ваня Динева

10.03.2018г. - Радослава Томбакова

10.03.2018г. - Ваня Гарванска

10.03.2018г. - Даниела Вълканова

10.03.2018г. - Захарина Радушева

10.03.2018г. - Станимира Какламанова

11.03.2018г. - Венета Асенова

11.03.2018г. - Петя Димитрова

11.03.2018г. - Антонио Тричков

11.03.2018г. - Елена Хаджииванова

11.03.2018г. - Мариана Гайдева

11.03.2018г. - Даря Аргирова

11.03.2018г. - Мария Янкова

11.03.2018г. - Ваня Гарванска

11.03.2018г. - Надежда Александрова

11.03.2018г. - Роза Ботушева

11.03.2018г. - Славка Гоговска - Хитрева

11.03.2018г. - Мария Христова

София 24.03.2018г. - 25.03.2018г.

24.03.2018г. - Симона Веселинска

24.03.2018г. - Александра Кръстева

24.03.2018г. - Анелия Терзиева

24.03.2018г. - Мартин Симов

24.03.2018г. - Александрина Йорданова

24.03.2018г. - Светлана Стефанова

24.03.2018г. - Тони Сталева

24.03.2018г. - Юлия Илиева

24.03.2018г. - Снежана Георгиева

24.03.2018г. - Ива Христова

24.03.2018г. - Даниела Палазова

24.03.2018г. - Димитър Пижев

24.03.2018г. - Милена Банкова

24.03.2018г. - Таня Максимова

24.03.2018г. - Магдалена Гунчева

24.03.2018г. - Нели Хаджийска

24.03.2018г. - Владимир Димовски

24.03.2018г. - Миглена Савова

24.03.2018г. - Антония Сталева

24.03.2018г. - Татяна Милованова

24.03.2018г. - Мая Трънкова

24.03.2018г. - Теодора Петрова

24.03.2018г. - Марта Бенчева

24.03.2018г. - Росица Катърджиева

24.03.2018г. - Ива Енева

24.03.2018г. - Милена Арангелова

24.03.2018г. - Ивалина Николова

24.03.2018г. - Генади Неделчев

24.03.2018г. - Любка Перчеклийска

24.03.2018г. - Лидия Димитрова

24.03.2018г. - Велемира Канчелова

24.03.2018г. - Александър Райков

24.03.2018г. - Маргарита Младенова

24.03.2018г. - Александра Ткачова Иванова

24.03.2018г. - Зорница Маркова

24.03.2018г. - Евгения Паршукова

24.03.2018г. - Мила Георгиева

24.03.2018г. - Даниела Маткова

24.03.2018г. - Мария Лазарова

24.03.2018г. - Мина Сердарова

25.03.2018г. - Полина Русева

25.03.2018г. - Марияна Драганова

25.03.2018г. - Елка Пумпалава

25.03.2018г. - Майя Хаджиева

25.03.2018г. - Мартина Маринова

25.03.2018г. - Елисавета Данаилова

25.03.2018г. - Васил Борисов

25.03.2018г. - Мария Зих

25.03.2018г. - Соня Филипова

25.03.2018г. - Стефка Четрафилова-Вайсилова

25.03.2018г. - Весела Сергиева

25.03.2018г. - Ралица Бончева

25.03.2018г. - Ваня Славова

25.03.2018г. - Борислава Паунова

25.03.2018г. - Ивелина Велкова

25.03.2018г. - Цветелина Драганова

25.03.2018г. - Красен Коев

25.03.2018г. - Диана Цветкова

25.03.2018г. - Екатерина Колева

25.03.2018г. - Боряна Кирилова

25.03.2018г. - Велина Данчева

25.03.2018г. - Деница Генова

25.03.2018г. - Румяна Стоянова

25.03.2018г. - Ангелина Спасова

25.03.2018г. - Станислава Александрова

25.03.2018г. - Боянка Цветкова

25.03.2018г. - Ива Чакърова

25.03.2018г. - Стела Тодорова

25.03.2018г. - Ана Василева

25.03.2018г. - Антон Андонов

25.03.2018г. - Цветелина Младенова

25.03.2018г. - Велемира Канчелова

25.03.2018г. - Гергана Йорговска

25.03.2018г. - Томина Галибова

25.03.2018г. - Росица Илиева

25.03.2018г. - Надежда Райкова

25.03.2018г. - Злателина Янкова

25.03.2018г. - Елена Луканова

25.03.2018г. - Михаил Боев

25.03.2018г. - Десислава Голева

Академия - "Изпечи с любов"

Академия „Изпечи с любов“ е създадена от най-популярната марка брашно в България - „София Мел“. Тя дава възможност на начинаещите любители пекари да се забавляват, приготвяйки разнообразни солени и сладки печива.
Еднодневните курсове ще се провеждат в рамките на 4 различни града - София, Пловдив, Варна и Плевен. Всички практически обучения са насочени към любители и начинаещи в изкуството на приготвяне на традиционни и модерни рецепти в пекарството и сладкарството. Академия „Изпечи с любов“ дава възможност на участниците да усвоят основни похвати в приготвянето на разнообразни хлебни и сладкарски изделия. Участниците в курсовете ще имат възможността да се учат и да се забавляват с гост-лектори и кулинарни блогъри с богат опит в кухнята.

Освен акцент върху усвояването на традиционни рецепти в приготвянето на печива, кампанията обръща внимание върху значимостта от създаване на добра хранителна култура и използването на качествени продукти в ежедневието.

Участници в проекта ще научат и за какво се използват различните типове брашна и за какви печива е по-подходящ един вид брашно от друг, за да могат да изберат най-правилното брашно за съответната рецепта.

По време на обученията ще се приготвят разнообразни печива, сред които: традиционен хляб, кифли, баници, питки, мъфини, меденки, пандишпаново реване, дребни сладки и други вкусни изкушения.

Правила и условия за участие

Правила за Участие в Академия „Изпечи с Любов“ 2

РАЗДЕЛ 1. Организатор на Академията.

1.1 Организаторът на Академията е ГУДМИЛС БЪЛГАРИЯ ЕООД, със седалище и адрес на управление град София, ул. Павлина Унуфриева №4 (по надолу наречен „Организатор“). Участниците в Академията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу официални правила.
Официалните Правила ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на продължителност на Академията на Интернет адрес: http://www.sofiamel.bg/academy
Организаторът на Академията си запазва правото да допълва или променя настоящите Официални Правила, като промените влизат в сила от момента на оповестяването им на посочения Интернет адрес.

РАЗДЕЛ 2. Период и територия на промоцията

2.1 Академията „Изпечи с Любов“ се провежда както следва:
20 и 21 януари 2018г. София - 40 човека на ден
10 и 11 февруари 2018г. Варна – 22 човека на ден
24 и 25 февруари 2018г. Плевен – 22 човека на ден
10 и 11 март 2018г. Пловдив – 12 човека на ден
24 и 25 март 2018г. София – 40 човека на ден
2.2. Академията се организира и провежда в следните зали:
София – HRC Culinary Academy - бул. Цар Борис III № 59 - http://www.hrcacademy.com
Пловдив – Университет по хранителни технологии - http://uft-plovdiv.bg
Варна – Culinary art institute – ул. Оборище 13А - http://culinaryartseurope.com,
Плевен - Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване - http://pgrto.com

РАЗДЕЛ 3. Условие за участие в Академията

3.1 Участието в академията не е обвързано с покупка на продукти.
3.2. Участието е безплатно. Участниците сами покриват други разходи като транспорт, настаняване и т.н., ако е необходимо.

РАЗДЕЛ 4. Механизъм на участие.

4.1 Всеки, който е попълнил всички полета на електронната бланка за участие и я е изпратил успешно е записан за участие в отделните събития на Академията.
4.2. За всяко събитие се избират необходимия брой участници на случаен принцип, които ще бъдат поканени в Академията. Представител на ГудМилс България ЕООД ще се свърже с тях за потвърждение и повече детайли до една седмица преди събитията. Избират се и по 3-ма резерви, в случай на невъзможно присъствие на някои от избраните участници.
4.3. Всеки може да се регистрира по един път за отделните дати.
4.4. Един участник може да участва само веднъж в Академията.

РАЗДЕЛ 5. Провеждане на Академията.

5.1. Академия „Изпечи с Любов“ се провежда в специално оборудвани зали.
5.2. Академията се провежда от 11ч. до 15ч. на споменатите в т. 2.1. дати.
5.3. Не се допуска присъствието на други лица, с изключение на участниците, лекторите и организаторите на отделните събития.

РАЗДЕЛ 6. Участници в Академията

6.1. Академията е открита за участие за всички физически лица, навършили 18 години с местоживеене в Република България, с изключение на служителите на ГУДМИЛС БЪЛГАРИЯ ЕООД и рекламните агенции, свързани с Промоцията, а именно ОРМ.БГ ЕООД, АПРА ООД.
6.2. С регистрацията си в Академията всеки участник дава изричното си съгласие за събиране и обработка на личните му данни от Организатора за целите на Академията (виж част 8).
6.3. Всеки участник има право по всяко време да поиска от Организатора да заличи, коригира или блокира негови лични данни, като направи това писмено на адрес info@goodmills.bg или в писмен вид на адрес: ГУДМИЛС БЪЛГАРИЯ ЕООД, град София, ул. Павлина Унуфриева №4, в резултат на което данните ще бъдат изтрити незабавно.
6.4. За участник, който иска данните му да бъдат заличени или блокирани по време на Академията, Организаторът автоматично приема, че участието му в Академията се прекратява, тъй като регистрацията е условие за участие в нея.

РАЗДЕЛ 7. Други условия

7.1. Организаторът не поема отговорност за загуба или корупция на данни, което може да доведе до загуба на записвания, закъснения или непълнота.
7.2. Организаторът не поема отговорност или задължения за:
a. Дефектно или неуспешно електронно предаване на данни;
b. Повреда на комуникационната връзка, независимо от причината по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани по отношение на тази промоция.
7.3. Организаторът може да прекрати Академията, като обяви това по подходящ начин, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация. Организаторът си запазва правото да променя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила след публикуването им на интернет адрес http://www.sofiamel.bg/academy
7.4. Тази кампания по никакъв начин не е спонсорирана, подкрепяна или организирана от Facebook. Facebook ще бъде обезщетен и освободен от отговорност от всички щети, загуби и разходи (включително адвокатски хонорари и разходи), които са резултат от твърденията във връзка с тази кампания (включително нейната публикация и организация).
София Мел получава информацията, предоставена от участника. Всички въпроси, коментари или оплаквания трябва да се отправят към София Мел, а не към Facebook.

Партньори