Контакти

"ГудМилс България" ЕООД

София 1510

ул. Павлина Унуфриева 4

02/81 32 700 info@goodmills.bg

Форма за Контакт

Отдел Телефон за контакт e-Mail
Отдел "Индустриални ключови клиенти & износ" 02/81 32 715 bogomil.shalamandov@goodmills.bg
Отдел "Продажби на потребителски продукти" 02/81 32 746 rpapadopoulos@goodmills.bg
Отдел "Индустриални продажби и професионални продукти" 02/81 32 745 georgi.yankov@goodmills.bg
Отдел "Изкупуване на хлебна пшеница" 02/81 32 716 plamen.ivanov@goodmills.bg
Отдел "Материално-техническо снабдяване" 02/81 32 737 lpesheva@goodmills.bg
Отдел "Логистика" 02/81 32 705 logistic@goodmills.bg
Главен счетоводител 02/81 32 724 itodorova@goodmills.bg
Централа / Секретариат 02/81 32 700 info@goodmills.bg